June 23, 2024

มิสแกรนด์ ปี 2020

ส่องประวัติ ไผ่หลิว กมลวลัย มิสแกรนด์นครพนม

ไผ่หลิว กมลวลัย  นาทีนี้ คงไม่มีใคร ไม่รู้จัก น้องไผ่หลิว มิสแกรนด์ นครพนม เรียกว่า เธอนั้น ทั้ง สวย และ มาพร้อมกับ ความ สามารถมากมาย  ไม่ว่าจะเป็นการ เต้น  การ รำ ...